Po feriadzie
Dodane przez Administrator dnia 10.03.2018

Zarząd Konińskiego Klubu Tenisowego w Koninie uprzejmie informuje, że w ramach feriady sportowej organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie Klub nasz zorganizowal i przeprowadził w czterech dniach lutego 2018 nieodpłatnie naukę gry w tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży na terenie hali sportowej w Koninie przy ul. Popiełuszki 2a. Zajęcia prowadzili trenerzy naszego Klubu: Pan Lechosław Sypniewski i Pan Juliusz Olędzki.

W tych dniach dla uczestników zajęć tenisowych wypożyczali nieodpłatnie rakiety tenisowe należące do Klubu.

W zajęciach tenisowych wzięło udział 41 uczestników (zgodnie z listami obecności).

Na wyróżnienie zasłużyli następujący uczestnicy zajęć tenisowych:

1. Daniel Wątorek
2. Izabela Wieczorek
3. Eryk Łukasiewicz
4. Piotr Pawlik
5. Mateusz Szymankowski
6. Anastazja Kwiatkowska
7. Milan Zbierski
8. Gabriela Nasiłowska

W/w uczestnicy rokują nadzieje, że będą kontynuować naukę gry tenisa ziemnego w naszym Klubie. Organizatorzy serdecznie dziękują dzieciom i młodzieży za wzięcie udziału w zajęciach tenisowych naszego Klubu.